Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

lemkove
7522 6011 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasatyra satyra
lemkove
lemkove
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
lemkove
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
lemkove
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viasatyra satyra
lemkove
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
6618 2317
Reposted fromsuchygumers suchygumers viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viafoodforsoul foodforsoul

November 07 2018

lemkove

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
lemkove
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobliviate obliviate
lemkove
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate

November 04 2018

lemkove
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viaikari ikari
0408 fc76 500

royalblackpirate:

I might have to reblog this everyday because the truth tea is scalding and y’all look thirsty.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaunique unique
lemkove
5650 519d
Reposted frommiscoal miscoal viacoolekuh coolekuh
lemkove
0696 d177 500
Same place 100 years apart.
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaclifford clifford
lemkove
lemkove
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viahagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl