Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

lemkove
3935 c388 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaskylark skylark
lemkove
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
lemkove
4534 19fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
lemkove
7995 da6c
Reposted fromepidemic epidemic vianuwanda nuwanda
lemkove
2034 35e6 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viamesoute mesoute
lemkove
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka viamesoute mesoute
lemkove
3852 a4ee 500
Reposted fromomphh omphh viamonikasamodobro monikasamodobro
lemkove
6000 e2d7 500
Reposted frommeem meem
lemkove
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viadobby dobby
lemkove
2945 e9f2 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vianoisetales noisetales
lemkove
lemkove
5668 a060 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viajaras jaras
lemkove
3379 29be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHogattaa Hogattaa
lemkove
Bischofswerda, 18.02.2018
Reposted frompennarsson pennarsson viaHogattaa Hogattaa
lemkove
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianoisetales noisetales
lemkove
4487 0191 500
"Ości" 1
lemkove
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viarybq rybq

February 27 2018

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viasatyra satyra
lemkove
6998 f267 500
Reposted fromseagull seagull viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl