Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

lemkove
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viasurpriseme surpriseme
lemkove
lemkove
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viasatyra satyra
4269 d927 500
Reposted fromariisa ariisa viasatyra satyra
lemkove
szukam zrozumienia.
Reposted fromSapereAude SapereAude viamarlylee marlylee
lemkove
2206 7a92
Reposted frommrrru mrrru viamarlylee marlylee
lemkove
Reposted frominzynier inzynier viamarlylee marlylee
lemkove
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako viamarlylee marlylee
lemkove
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później
lemkove
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasatyra satyra
lemkove
0069 bafe
Reposted fromursa-major ursa-major viamarlylee marlylee
lemkove
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viamarlylee marlylee
lemkove
1296 a51a
lemkove
lemkove
5482 9717 500
Reposted fromcvc cvc viamarlylee marlylee
lemkove
1777 3636
Reposted fromsohryu sohryu viaIriss Iriss
lemkove
 Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
lemkove
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
lemkove
3252 5dde 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl