Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

lemkove
5503 ab02 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
lemkove
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
lemkove
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamayamar mayamar
9404 b492
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
lemkove
lemkove
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
lemkove
4312 05c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
lemkove
3432 79c4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul

June 10 2017

lemkove
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
lemkove
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viamayamar mayamar
lemkove

瀬長島 Senaga Island, Okinawa.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoodforsoul foodforsoul
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viasatyra satyra
lemkove
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
lemkove
3972 f6e2
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viasatyra satyra
lemkove
3371 4103 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarlylee marlylee
lemkove
3198 4066
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viamarlylee marlylee
lemkove
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viamayamar mayamar
lemkove
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl