Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

6660 6b86 500
Reposted fromstfn stfn vialepszegoniema lepszegoniema
lemkove
3410 a01a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viamayamar mayamar
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viamayamar mayamar

March 18 2017

lemkove
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamiimi miimi
lemkove
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
lemkove
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viamiimi miimi
lemkove
8809 4d22
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamiimi miimi
lemkove
6027 a5a1
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viamiimi miimi
2035 a69c
lemkove
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
3878 725c 500

browsedankmemes:

Dreaming of pasta via /r/memes http://ift.tt/2m3B2DC

Reposted fromhighhopes highhopes vialepszegoniema lepszegoniema
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viafoodforsoul foodforsoul
lemkove

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viaseaoflove seaoflove

March 12 2017

lemkove
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarlylee marlylee
lemkove
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure viamiimi miimi
lemkove
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viamayamar mayamar
lemkove
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viaIriss Iriss
4033 6098 500
Reposted fromgilalyallen gilalyallen viamiimi miimi
lemkove
lemkove
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl