Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2016

lemkove
5191 f8b5
lemkove
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadne poczucie winy nie naprawi błędów przeszłości a żadne nerwy nie są w stanie zmienić przyszłości. "
— Pokolenie Ikea
lemkove
7455 66d6
lemkove
3947 1e2b 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
9197 4731 500
Reposted fromfascinated fascinated viaespere espere
lemkove
1201 a9b7 500
lemkove
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
lemkove
Pewnego dnia uświadomiłam sobie wreszcie, że jestem chodzącym kłębkiem nerwów
— Bóg nigdy nie mruga
lemkove
Nie wszystko należy pamiętać.
— Dorota Terakowska, W krainie kota
Reposted fromtomowa tomowa viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Byłem w introspektywnym nastroju.
Postanowiłem nic więcej nie robić tego dnia.
Życie niszczy człowieka, zdziera go jak podeszwę.
Jutro będzie lepszy dzień.
— Charles Bukowski "szmira"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Co mnie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych slangów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zamienić - na długo albo zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem, pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsecretoflife secretoflife viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
— Charles Bukowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
lemkove
lemkove
lemkove
5425 9b0e 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaserhoracy serhoracy
lemkove
4355 179f
Reposted fromGIFer GIFer viaserhoracy serhoracy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl