Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

lemkove

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
lemkove
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobliviate obliviate
lemkove
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate

November 04 2018

lemkove
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viaikari ikari
0408 fc76 500

royalblackpirate:

I might have to reblog this everyday because the truth tea is scalding and y’all look thirsty.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaunique unique
lemkove
5650 519d
Reposted frommiscoal miscoal viacoolekuh coolekuh
lemkove
0696 d177 500
Same place 100 years apart.
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaclifford clifford
lemkove
lemkove
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viahagis hagis
lemkove
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viamalaami malaami
lemkove
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viamalaami malaami
lemkove
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamalaami malaami
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

lemkove
5074 746e 500
.
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viamalaami malaami
lemkove
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamalaami malaami
lemkove
5433 54bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalaami malaami
lemkove
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaprzeblyski przeblyski
lemkove
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl vianamehercarmen namehercarmen
lemkove

mathurbator:

me: *laughs at something*

me: ok back to suffering

5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl